Главная
Стеновые материалы
Фасадные материалы
Кровельные материалы
Изоляционные материалы
Окна, стекла, зеркала
Напольные покрытия
Интерьер, мебель
Плитка и камень
Двери
Потолки
Сантехника
Инструмент
Строительные работы
Отделочные работы
Ландшафтный дизайн
Материалы
Безопасность
Бетон, ЖБИ
Кондиционирование
Полезное
Вход на сайт

Порядок перемикань в електроустановках 0,4 - 10 кВ розподільних мереж Школа для електрика: пристрій, проектування, монтаж, налагодження, експлуатація та ремонт електрообладнання

Автор: admin, посмотрело: 4670

0

Бланки перемикань

 
 
 

Перемикання на електроустановках розподільних мереж, що вимагають дотримання суворої послідовності
оперативних дій, виконуються за бланками перемикань.

 
 
 

Бланк перемикань є єдиним оперативним документом, яким персонал користується безпосередньо на місці виконання операцій в цьому його доцільність.
У бланках перемикань вказуються операції з комутаційними апаратами і ланцюгами оперативного струму; операції з включення і відключення стаціонарних заземлювачів, а також по накладенню і зняттю переносних заземлень; операції з фазировке; з відключення і включенню пристроїв релейного захисту та автоматики та ін
Крім того, в бланках перемикань повинні вказуватися і найбільш важливі перевірочні дії: перевірки на місці положень вимикачів і розєднувачів; перевірки положення вимикачів в КРУ і КРУЗ перед кожним переміщенням візків у шафах; перевірка відсутності напруги на струмопровідних частинах перед їх заземленням і т.д. 

 
 
 

Операції та перевірочні дії, що вносяться до бланки перемикань, повинні слідувати в порядку черговості їх виконання, інакше застосування бланків перемикань втрачає сенс.
Для зручності обліку виконаних операцій (перевірочних дій) кожна з них повинна мати порядковий номер. 

 
 
 

На проведення порівняно простих перемикань (4 - 5 операцій) бланки встановленої в енергосистемі форми, як правило, складаються самим оперативним персоналом після отримання розпорядження про перемикання і запису його в оперативному журналі.
Допускається також і завчасне складання бланків перемикань протягом зміни персоналом, який буде виконувати перемикання. 

 
 
 

При складанні бланка перемикань персонал ретельно продумує зміст отриманого розпорядження і намічає послідовність його виконання.
Однак саме по собі складання бланка перемикань ще не гарантує безпомилковості виконання операцій.
Необхідно правильне складання бланка і правильне користування ним у процесі перемикань. 

 
 
 

Наявні відомості про аварії, що сталися з вини оперативного персоналу, говорять про те, що хоча перемикання виконувалися і з випискою бланка перемикань, але іноді бланки були неправильно
складені, або операції проводилися не в тій послідовності, яка вказувалася в бланках або ними взагалі не користувалися. 

 
 
 

Бланками перемикань не можна користуватися пасивно.
Кожна операція перед її виконанням має бути осмислена.
Необхідний ретельний і своєчасний самоконтроль, так як допущені помилки часто бувають непоправні. 

 
 
 

З метою виключення помилок при складанні бланків перемикань та економії часу, що витрачається на їх складання, використовуються так звані типові бланки перемикань.
Ці бланки заздалегідь розробляються персоналом
району розподільчих мереж, як правило, на перемикання, що містять велику кількість операцій і перевірочних дій. 

 
 
 

Перемикання, на які повинні складатися типові бланки, встановлюються керівництвом
району розподільчих мереж. 

 
 
 

Порядок дій персоналу при перемиканнях.

 
 
 

Перемикання в електроустановках 0,4 -10 кВ можуть виконуватися одним або двома особами це визначається місцевими умовами.
При участі в перемиканнях двох осіб одне з них призначається старшим.
На нього зазвичай покладаються функції контролю за проведенням перемикань.
Нижча за посадою особа виступає в ролі виконавця.
Однак відповідальність за перемикання лежить на обох. 

 
 
 

Чи не дозволяється зміна встановленого інструкціями розподілу обовязків між персоналом під час перемикань.
Забороняється і ухилення від їх виконання.
Не можна, наприклад, допускати, щоб обидва учасники переключень, сподіваючись на свій досвід, одночасно виконували операції з апаратами, нехтуючи при цьому необхідністю контролю, що, на жаль, нерідко робиться в цілях прискорення процесу перемикань. 

 
 
 

Якщо операції виконуються по бланку перемикань, то персонал, маючи його при собі, діє таким чином: 

 
 
 

1) на місці виконання операції перевіряє по напису найменування
електричної цінуй і назва комутаційного апарату, до приводу
якого він підійшов.
Виконання операцій по памяті без прочитання
написи в приводу апарату категорично забороняється; 

 
 
 

2) переконавшись у правильності вибору комутаційного апарату,
зачитує по бланку зміст операції і після цього виконує
її.
При участі в перемиканнях двох осіб операція виконується після
повторення її змісту виконавцем і підтвердження правильності
контролюючим; 

 
 
 

3) виконану операцію зазначає у бланку, щоб уникнути пропуску чергової операції. 

 
 
 

Нагадаємо, що всі операції при перемиканнях оперативний персонал повинен виробляти при безумовному виконанні правил особистої безпеки;
застосовувати захисні засоби (рукавички, ізоляційні штанги, індикатори напруги і т.д.);
дотримуватися встановленого порядку при накладення та зняття переносних заземлень;
спостерігати за роботою блокувальних пристроїв;
своєчасно вивішувати і знімати плакати з приводів комутаційних апаратів і т д. 

 
 
 

Персоналу слід памятати, що при виконанні переключень однією особою його дії з апаратами ніким не контролюються. 

 
 
 

Перемикання необхідно виконувати строго але бланку, змінювати встановлену в ньому послідовність операції не допускається.
При виникненні сумнівів у правильності виконуваних операцій перемикання слід припинити і звернутися до диспетчера, який віддав розпорядження про перемикання, за розясненням. 

 
 
 

Інформація про виконання розпорядження

 
 
 

Після закінчення перемикань у бланку записується час їх закінчення.
В оперативному журналі проводиться запис про виконання розпорядження.
Вносяться зміни в оперативну схему електроустановки (ділянки мережі).
Після цього про закінчення перемикань і виконання розпорядження інформується диспетчер, від якого було отримано розпорядження.
Інформацію передає особа, отримавши шиї розпорядження. 

 
 
 

Попередження помилок при перемиканнях

 
 
 

При перемиканнях на електроустановках персонал іноді допускає помилки, що нерідко є причиною великих аварій і різних порушень в роботі електроустановки.
Ті, хто вчиняють помилкові дії, потім насилу пригадують мотиви, що спонукали їх до цього.
Однак аналіз показує, що помилки виникають внаслідок порушень оперативної дисципліни, є результатом складної нервової діяльності оперативного персоналу, його поведінки при роботі в особливих умовах. 

 
 
 

Особливість умов роботи оперативного персоналу полягає в тому, що перемикання доводиться вести в розподільчих пристроях, де багато зовні однакових осередків, обладнання яких може в один і той же час перебувати в роботі, в ремонті, в резерві і залишатися при цьому повністю або частково
під високою напругою, що неможливо спостерігати візуально. 

 
 
 

При деякому збігу обставин ймовірність прийняти один елемент обладнання за одною тут дуже велика.
Тому навколишнє оточення і сам характер оперативної роботи вимагають від персоналу обачності, гарної памяті та бездоганного дотримання оперативної дисципліни. 

 
 
 

Оперативна дисципліна це суворе і точне дотримання персоналом певного порядку при перемиканні і поведінки на робочому місці, встановлених правилами технічної експлуатації та техніки безпеки, посадовими положеннями та інструкціями. 

 
 
 

Оперативна дисципліна одна з неодмінних умов нормальної роботи електроустановок.
Завдяки їй дії персоналу при перемиканнях приймають упорядкований характер, що забезпечує нормальне функціонування електроустановок. 

 
 
 

Оперативна дисципліна грунтується на розумінні кожним оперативним працівником свого обовязку та особистої відповідальності.
Коли ці почуття перестають бути внутрішніми пружинами дій людини, виникають різного роду відхилення в поведінці, які призводять до порушень існуючих порядків і правил.
У ланцюзі ж порушень (навіть мізерно малих) завжди знайдеться і таке, яке приведе до аварії. 

 
 
 

До основних нервовим (психофізіологічних) факторів, що сприяють безпомилкової роботи персоналу, слід віднести увагу і самоспостереження. 

 
 
 

Увага складне психічне явище, що виражається у вибірковості сприйняття, спрямованості свідомості на певний обєкт.
Воно виникає у звязку з якою-небудь діяльністю, що проводиться на обєкті, і є необхідною умовою її свідомого здійснення.
Зосередження уваги проявляється більшою чи меншою заглибленості в роботу.
Чим більше концентрується увага на головному, чим менше відволікань другорядними деталями, тим менше допускається помилок. 

 
 
 

Самоспостереження (самоконтроль) це спостереження, обєктом якого є психічний стан і дії самого ж спостерігача особи.
Воно контролюється свідомістю і є однією з умов безпомилкової роботи.
Треба спостерігати за своєю поведінкою, вміти запамятовувати і оцінювати свої дії. 

 
 
 

У практичній роботі обидва фактори (увага і самоспостереження) майже завжди діють одночасно.
Неуважність та відсутність самоконтролю призводять до помилок. 

 
 
 

Оперативне дію це результат прояву фізичної діяльності і мислення персоналу в процесі перемикань.
Обєктами дії є елементи схем первинної та вторинної комутації вимикачі, розєднувачі, заземлюючі пристрої, приводи, апаратура вторинних ланцюгів і т.д.
При перемиканнях на них направляється вся увага персоналу, всі його рухи звязуються з поставленим завданням у суворій послідовності. 

 
 
 

Увага і самоспостереження грають при цьому вирішальну роль: вони організують і направляють дії персоналу, оберігаючи його від помилок.
Правильні дії (дії, відповідні установленим порядком) завжди визначаються метою і відбуваються під контролем свідомості.
При цьому персонал вибирає найбільш доцільні руху, прагне скоротити час і трудомісткість операцій.
Неусвідомлені дії в кращому випадку марні, в гіршому призводять до помилок, що є джерелом аварій і нещасних випадків з людьми.
Помилки при перемиканнях зазвичай непоправні. 

 
 
 

Оперативні дії це і реально проводяться операції з обладнанням, і різного роду перевірки, що інформують персонал про благополучне завершення і правильності операцій. 

 
 
 
Необхідність перевірок повязана з тим, що не існує безвідмовно працюючих апаратів.
При несправності можливі відмови в чіткій роботі як самих комутаційних апаратів, так і пристроїв управління ними.
Перевірки здійснюються шляхом безпосередніх візуальних спостережень апаратів, за показаннями різних сигнальних систем, вимірювальних приладів тощо
Треба памятати, що кожна операція з обладнанням та перевірка її виконання два поняття, що взаємно доповнюють один одного.
 

 

P.S. Якщо стаття була Вам корисна, поділіться будь ласка їй в соціальних мережах, понатискайте на кнопочки нижче.

Категория: Электрика

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 • Як прикрасити двір своїми руками в селі, на дачі або в школі
 • Як виростити троянду в домашніх умовах з букета або насіння
 • Як побудувати альтанку своїми руками з різних матеріалів
 • Прибудова до будинку своїми руками
 • Види стель Будівельний портал Красноярська будівництво, ремонт і нерухомість, будівельні матеріали, компанії і товари, оголошення, послуги з ремонту та будівництва в Красноярському краї.
 • Декор вітальні: стін, меблів і стелі
 • Як зробити компютерний, більярдний або тенісний стіл своїми руками
 • Вирівнювання стін. Як і чим вирівнювати стіни
 • Як самостійно встановити бойлер
 • Внутрішнє оздоблення стін своїми руками
 • ПОЛЕЗНОЕ

 • Що таке Smart TV?
 • Дизайн інтер'єру вітальні
 • Яскраві акценти кухні Будівництво та ремонт
 • Що таке Модульні меблі
 • ЯК ВИБРАТИ КОМП'ЮТЕРНЕ КРІСЛО ДЛЯ БУДИНКУ і http://smm-up.com/youtube-view/
 • Маленькі елементи декору - оригінальні полички Будівництво та ремонт
 • Лестницы с перилами или без перил? Мода или безопасность?
 • Розрахунок собівартості Будівельний Успіх
 • Ескізний проект
 • Фахверк

 • Душові кабіни
 • Писаний глечик Будівництво та ремонт
 • Як відрізнити підроблений кульовий кран від цього, і чим небезпечна підробка?
 • Сборный бассейн EXCELLENT
 • Труби, використовувані в системах дренажу та водопостачання Aseko - будівельний портал
 • Птах щастя - робимо іграшку самі Будівництво та ремонт
 • Електричні опалювальні прилади
 • Композитные бассейны
 • Газові котли bosch
 • Який тип водонагрівача: проточний або накопичувальний - більш зручний? Будівництво та ремонт
 • Push 2 Check