dle бесплатно

Главная
Стеновые материалы
Фасадные материалы
Кровельные материалы
Изоляционные материалы
Окна, стекла, зеркала
Напольные покрытия
Интерьер, мебель
Плитка и камень
Двери
Потолки
Сантехника
Инструмент
Строительные работы
Отделочные работы
Ландшафтный дизайн
Материалы
Безопасность
Бетон, ЖБИ
Кондиционирование
Полезное
Вход на сайт

Розчіплювачі автоматичного вимикача Школа для електрика: пристрій, проектування, монтаж, налагодження, експлуатація та ремонт електрообладнання

Автор: admin, посмотрело: 2028

0

Кожен автоматичний вимикач оснащують одним або кількома расцепителями, які призначені для здійснення: 

 


 • Автоматичного розмикання головних контактів у разі появи сверхтока в головній ланцюга автоматичного вимикача; • Автоматичного розмикання автоматичного вимикача при зниженні напруги або зміну інших характеристик підключених до нього електричних ланцюгів і електрообладнання; • Дистанційного відключення автоматичного вимикача та ін Розчеплювач автоматичного вимикача.
  У Міжнародному електротехнічному словнику (МЕМ) (у стандарті МЕК 60050 8209; 441 [2, 3]) термін розчіплювач (механічного комутаційного пристрою) визначено так: пристрій, механічно приєднане до механічного комутаційного пристрою, який звільняє утримує пристосування і дає можливість розмикання
  або замикання комутаційного пристрою.
  Процитоване визначення застосовується у чинному стандарті МЕК 60947 8209, 1 2007 [4], а також було використано в попередній його редакції (1999 р.) і доповнено приміткою, де, що розчіплювач може мати миттєве оперування, з временн 243; ї затримкою
  та ін

 •  
 


У ГОСТ Р 50030.1 [5] (він розроблений на основі стандарту МЕК 60947 8209, 1 1999 р.) використаний термін розчіплювач (контактного комутаційного апарату), певний таким чином: Пристрій, механічно повязане з контактним комутаційним апаратом, яке звільняє
утримують пристосування і тим самим допускає розмикання або замикання комутаційного апарату .
У примітці до визначення сказано, що Можливі расцепители миттєвої дії, із затримкою часу і т. п.. 

 

У стандарті МЕК 61992 8209; 1 [6] також використано визначення терміну розчіплювач (механічного комутаційного пристрою), запозичене з МЕМ, яке доповнено трьома наступними примітками.
Тут термін розчіплювач має відношення до будь-якого пристрою з механічним дією, використовуваному для розчіплює оперування в тих випадках, коли у вхідний електричного кола пристрої зустрічаються певні умови.
Автоматичний вимикач може мати кілька расцепителей, кожен з яких оперує відповідно до встановлених умов.
Розчеплювач може бути зібраний з механічних, електромагнітних або електронних частин. 

 

У стандартах МЕК 62271 8209; 100 [7], МЕК 62271 8209; 105 [8], МЕК 62271 8209; 107 [9] і МЕК 62271 8209; 109 [10] термін розчіплювач визначено так само, як термін
розчіплювач (механічного комутаційного пристрою) в стандарті МЕК 60050 8209; 441. 

 

У стандарті МЕК 60077 8209; 4 [11] термін розчіплювач визначено таким чином: пристрій, який звільняє утримує пристосування і дає можливість розмикання або замикання автоматичного вимикача.
Примітки до визначення цього терміна уточнюють, що автоматичний вимикач може бути приведений в дію декількома расцепителями, кожен з яких оперує відповідно до встановлених умов.
Ці расцепители можуть бути механічно або електрично приєднані до комутаційного пристрою. 

 

У стандарті МЕК 60898 8209, 1 2003 [12] і в попередній його редакції стандарті МЕК 60898 1995 [13] термін розчіплювач визначено так: пристрій, механічно приєднане до автоматичного вимикача (або вбудоване у нього),
яке звільняє утримує пристосування і дає можливість автоматичного розмикання автоматичного вимикача. 

 

У ГОСТ Р 50345 (розроблений на основі стандарту МЕК 60898 1995 р.) цей термін має таке ж найменування розчіплювач і схоже визначення: Пристрій, механічно повязане з автоматичним вимикачем (або вбудоване у нього), яке звільняє утримує пристрій в
механізмі автоматичного вимикача і викликає автоматичне спрацьовування вимикача . 

 

У стандарті МЕК 61009 8209, 1 2006 р. [14] і в попередній його редакції (1996 р. [15]) також визначено термін розчіплювач: пристрій, механічно приєднане до АВДТ [1] (або вбудоване в нього)
, яке звільняє утримує пристосування і дає можливість автоматичного розмикання АВДТ (у примітці зазначено, що у визначенні МЕМ [2] також зроблено посилання на замикання). 

 

У ГОСТ Р 51327.1 [16] (розроблений на основі стандарту МЕК 61009 8209, 1 1996 р.) термін розчіплювач визначено схоже: Пристрій, механічно повязане з АВДТ (або вбудоване у нього), яке звільняє утримує механізм і дозволяє
автоматичне розмикання АВДТ (у примітці уточнено, що У визначенні, наведеному в МЕМ, зроблено посилання також на замикання ). 

 

У ГОСТ 17703 [17] визначено термін розчіплюватися пристрій контактного апарату (розчіплювач) пристрій, призначений механічно впливати на утримує пристрій контактного апарату з метою звільнення його рухомих частин для зміни комутаційного положення (в примітці сказано, що залежно від
принципів дії розчеплювача застосовують терміни: електромагнітний розчіплювач, тепловий розчіплювач та ін.) 

 

Для національної нормативної документації можна рекомендувати наступне визначення розглянутого терміна: розчіплювач пристрій, механічно повязане з автоматичним вимикачем або вбудоване у нього, яке звільняє утримує пристосування у механізмі автоматичного вимикача, ініціюючи його автоматичне розмикання. 

 

Для здійснення автоматичного розмикання головних контактів у разі появи сверхтока в електричних ланцюгах, захищаються автоматичним вимикачем, відключення електричних ланцюгів при зниженні напруги в якій-небудь їх точці, дистанційного керування автоматичним вимикачем, а також здійснення інших дій кожен автоматичний вимикач оснащують одним або кількома
расцепителями.
Розчеплювач являє собою пристрій, механічно повязане з автоматичним вимикачем або вбудоване у нього, яке впливає на утримує пристосування у механізмі автоматичного вимикача й ініціює його автоматичне розмикання.
Розмикання автоматичного вимикача під впливом розчеплювача називають розчеплення. 

 

Будь автоматичний вимикач оснащують расцепителями сверхтока, инициирующими його розмикання (з витримкою часу або без неї) у тих випадках, коли електричний струм у головній ланцюга автоматичного вимикача перевищує задане значення.
Розчеплювач сверхтока може мати назад-залежну витримку часу, при якій час його спрацьовування знаходиться в зворотній залежності від значення сверхтока, що протікає в головній ланцюга автоматичного вимикача.
При високих значеннях сверхтока час спрацьовування такого розчеплювача мінімально.
Зазначений розчіплювач називають розчеплювачем сверхтока з назад залежною витримкою часу. 

 

Розчіплювачі сверхтока автоматичних вимикачів орієнтовані на захист від струмів перевантаження (розчіплювач перевантаження) і струмів короткого замикання (розчіплювач короткого замикання).
Розчеплювач перевантаження зазвичай має обернено-залежну витримку часу.
Розчеплювач короткого замикання викликає розчеплення автоматичного вимикача без витримки часу. 

 

Розчіплювачі сверхтока автоматичних вимикачів побутового призначення, як правило, представляють собою расцепители прямої дії, які спрацьовують безпосередньо від того електричного струму, який протікає в головній ланцюга автоматичного вимикача через ці расцепители. 

 

Автоматичні вимикачі іноді оснащують незалежними расцепителями, за допомогою яких виконують їх дистанційне керування (відключення).
Вони можуть бути також укомплектовані расцепителями мінімальної напруги, що відключають їх при зниженні напруги в заданих точках електроустановки будівлі нижче певних значень.
Утримуюче пристосування.
У процитованих вище визначеннях терміну розчіплювач, наведених у МЕМ і в стандартах МЕК 60077 8209; 4, МЕК 60898 8209; 1 і МЕК 61009 8209; 1, згадано так зване утримує пристосування, яке перешкоджає спрацьовуванню комутаційного пристрою, а при його
звільнення дозволяє йому спрацювати.
Національні стандарти ГОСТ Р 50345, ГОСТ Р 51327.1, розроблені на основі стандартів МЕК, і ГОСТ 17703 називають це пристосування утримує пристроєм і утримує механізмом.

 

У ГОСТ 17703 визначено термін утримує пристрій контактного апарату пристрій, призначений перешкоджати переміщенню рухомих частин контактного апарату з одного положення в інше. 

 

Для національної нормативної документації розглянутий термін доцільно поіменувати утримує пристосуванням, оскільки воно є частиною механізму комутаційного пристрою.
Визначити цей термін можна таким чином:
утримує пристосування пристосування, що перешкоджає переміщенню головних контактів автоматичного вимикача із замкнутого становища в розімкнене. 

 

При спрацьовуванні розчіплювач сверхтока впливає на утримує пристосування автоматичного вимикача, яке перешкоджає переміщенню рухомих частин замкнутих головних контактів, тобто перешкоджає розмиканню головних контактів.
Утримуюче пристосування звільняє головні контакти, які починають розмикатися під дією енергії, накопиченої в розтягнутих (стиснутих) пружинах механізму автоматичного вимикача при виконанні його замикання.
На утримує пристосування впливають також інші расцепители незалежний розчіплювач і розчіплювач мінімальної напруги, спрацювання яких ініціює розмикання автоматичного вимикача. 

 

Розчеплювач миттєвої дії.
У МЕМ (стандарт МЕК 60050 8209; 441) термін миттєвий розчіплювач визначено так: розчіплювач, який оперує без якої б то не було навмисної временн 243; ї затримки. 

 

У стандарті МЕК 62271 8209; 100 термін миттєвий розчіплювач визначено так само, як визначено цей термін у МЕМ. 

 

У стандарті МЕК 60947 8209, 1 2007 р. і в попередній його редакції (1999 р.) визначено термін миттєве реле або розчіплювач: реле або розчіплювач, який оперує без якої б то не було навмисної временн 243; ї затримки. 

 

У ГОСТ Р 50030.1 використаний термін реле або розчіплювач миттєвої дії, визначений як Реле або розчіплювач, спрацьовують без заданої витримки часу. 

 

У стандарті МЕК 61992 8209; 1 термін миттєве реле або миттєвий розчіплювач визначено таким чином: реле або розчіплювач, який оперує без навмисної затримки. 

 

У стандарті МЕК 60077 8209; 4 термін (миттєвий) розчіплювач сверхтока визначено так: пристрій, який викликає розчіплюватися оперування без якої б то не було навмисної временн 243; ї затримки в тих випадках, коли струм досягає певного значення. 

 

Представлені визначення терміну миттєвий розчіплювач із стандартів МЕК характеризують такий розчіплювач, який оперує без якої б то не було навмисно встановленої витримки часу.
Для національної нормативної документації розглянутий термін доцільно поіменувати розчеплювачем миттєвої дії і визначити його таким чином:
розчіплювач миттєвої дії розчіплювач, що спрацьовує без витримки часу. 

 

Будь розчіплювач миттєвої дії спонукає автоматичний вимикач спрацьовувати миттєво без заздалегідь встановленої витримки часу.
Якщо розчіплювач миттєвої дії являє собою розчіплювач сверхтока, то він ініціює миттєве розмикання автоматичного вимикача в тих випадках, коли Надструм в його головного ланцюга перевищує певне значення.
Автоматичний вимикач побутового призначення оснащений расцепителями сверхтока, які включають в себе електромагнітні розчеплювача короткого замикання, спрацьовують без якої б то не було витримки часу, тобто їх оперування повністю відповідає функціонуванню розчеплювача миттєвої дії. 

 

Незалежний розчіплювач.
У МЕМ (стандарт МЕК 60050 8209; 441) термін шунтовой розчіплювач визначено так: розчіплювач, порушуваний джерелом напруги.
У примітці до визначення сказано, що джерело напруги може бути незалежним від напруги головного ланцюга. 

 

У стандарті МЕК 60947 8209, 1 2007 р., а також в попередній його редакції (1999 р.), в стандартах МЕК 62271 8209; 100, МЕК 62271 8209; 105, МЕК 62271 8209; 107, МЕК 62271 8209; 109
і МЕК 60694 [18] термін шунтовой розчіплювач визначено так само, як визначено цей термін у стандарті МЕК 60050 8209; 441. 

 

У ГОСТ Р 50030.1 розглядався терміну дано найменування незалежний розчіплювач і таке визначення: Розчеплювач, керований джерелом напруги.
У примітці до визначення сказано, що Джерело напруги може бути незалежним від напруги в головній ланцюга. 

 

У стандарті МЕК 61992 8209; 1 визначено термін шунтового реле або шунтовой розчіплювач: реле або розчіплювач, годований незалежним джерелом напруги. 

 

Представлені визначення терміну шунтовой розчіплювач із стандартів МЕК характеризують такий розчіплювач, який збуджують джерелом напруги.
Для національної нормативної документації розглянутий термін доцільно поіменувати незалежним розчеплювачем і визначити наступним чином:
незалежний розчіплювач розчіплювач, порушуваний джерелом напруги. 

 

Незалежний розчіплювач застосовують в ланцюзі управління автоматичного вимикача.
Він призначений для дистанційного керування автоматичним вимикачем, його використовують в тих випадках, коли необхідно дистанційно відключати якісь електричні ланцюги за допомогою автоматичного вимикача. 

 

Після подачі напруги на ланцюг управління незалежного розчеплювача його електромагнітний механізм впливає на утримує пристосування автоматичного вимикача, ініціюючи розмикання контактів його головного ланцюга.
Керуючий сигнал для незалежного розчеплювача може бути сформований вручну, наприклад, за допомогою кнопкового вимикача з замикаючим контактом, або згенерований небудь комутаційним або електронним пристроєм, що виконує роль датчика, з виконання якихось зумовлених умов, наприклад, таймером при настанні певної години. 

 

Включення автоматичного вимикача побутового призначення після здійснення його дистанційного відключення за допомогою незалежного розчеплювача виробляють вручну. 

 

Незалежні расцепители, що випускаються для автоматичних вимикачів побутового призначення, можуть має ланцюг керування змінного струму напругою 12415 В і постійного струму напругою 12220 В. Для захисту ланцюга управління незалежного розчеплювача від короткого замикання слід застосовувати плавкі запобіжники або автоматичні вимикачі з номінальним струмом, величина якого
вказана виробником. 

 

Ширина незалежного розчеплювача (рис. 1) зазвичай дорівнює ширині однополюсного автоматичного вимикача з номінальним струмом до 63 А (один модуль 17,5 або 18 мм).
Решта розміри незалежного розчеплювача відповідають розмірам автоматичного вимикача.
Незалежний розчіплювач кріплять до автоматичного вимикача з правого або лівого боку за допомогою пружинних дужок або гвинтів.
Конструкція незалежного розчеплювача може дозволяти кріплення на ньому одного або декількох блок-контактів (рис. 2). 

 

Розчеплювач мінімальної напруги.
У МЕМ (стандарт МЕК 60050 8209; 441) термін розчіплювач зниження напруги визначено так: шунтовой розчіплювач, який дає можливість механічного комутаційного пристрою розмикатися або замикатися з временн 243; ї затримкою або без неї в тих випадках, коли напруга на висновках розчеплювача знижується
нижче заздалегідь встановленого значення.
У стандарті МЕК 62271 8209; 100 визначення терміна розчіплювач зниження напруги таке ж. 

 

У стандарті МЕК 60947 8209, 1 2007 р., а також в попередній його редакції (1999 р.) термін реле або розчіплювач зниження напруги визначено так: реле або розчіплювач, який дає можливість механічного комутаційного пристрою розмикатися або замикатися з временн
243; ї затримкою або без неї в тих випадках, коли напруга на висновках реле або розчеплювача знижується нижче заздалегідь встановленого значення. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 
Рис.
1.   

 

Рис.
2.  

 

Независимый расцепитель или расцепитель минимального напряжения 1. 
 

2. 
 

3. 

 
Установка дополнительных устройств на автоматических выключателях
4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

  

  

 

16. 

  

 

18.    

 

P.S. Якщо стаття була Вам корисна, поділіться будь ласка їй в соціальних мережах, понатискайте на кнопочки нижче.

Категория: Электрика

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 • Як прикрасити двір своїми руками в селі, на дачі або в школі
 • Як виростити троянду в домашніх умовах з букета або насіння
 • Вирівнювання стін. Як і чим вирівнювати стіни
 • як зробити відкоси на вікнах своїми руками
 • Як побудувати альтанку своїми руками з різних матеріалів
 • Прибудова до будинку своїми руками
 • Як самостійно встановити бойлер
 • Види стель Будівельний портал Красноярська будівництво, ремонт і нерухомість, будівельні матеріали, компанії і товари, оголошення, послуги з ремонту та будівництва в Красноярському краї.
 • Декор вітальні: стін, меблів і стелі
 • Як зробити компютерний, більярдний або тенісний стіл своїми руками
 • ПОЛЕЗНОЕ

 • Яскраві акценти кухні Будівництво та ремонт
 • Дизайн інтер'єру вітальні
 • Що таке Smart TV?
 • Що таке Модульні меблі
 • ЯК ВИБРАТИ КОМП'ЮТЕРНЕ КРІСЛО ДЛЯ БУДИНКУ і http://smm-up.com/youtube-view/
 • Лестницы с перилами или без перил? Мода или безопасность?
 • Маленькі елементи декору - оригінальні полички Будівництво та ремонт
 • Фахверк
 • Ескізний проект
 • Розрахунок собівартості Будівельний Успіх

 • Душові кабіни
 • Писаний глечик Будівництво та ремонт
 • Як відрізнити підроблений кульовий кран від цього, і чим небезпечна підробка?
 • Труби, використовувані в системах дренажу та водопостачання Aseko - будівельний портал
 • Електричні опалювальні прилади
 • Сборный бассейн EXCELLENT
 • Птах щастя - робимо іграшку самі Будівництво та ремонт
 • Композитные бассейны
 • Газові котли bosch
 • Який тип водонагрівача: проточний або накопичувальний - більш зручний? Будівництво та ремонт